Giới thiệu.

Sổ liên lạc điện tử VIETSCHOOL là một dịch vụ tra cứu thông tin của VietSchool.
Dịch vụ này miễn phí đối với những khách hàng đã tham gia Sổ liên lạc điện tử(SLLĐT).
Những khách hàng chưa tham gia SLLĐT cũng có thể xem thông tin bằng cách nạp tiền trực tiếp trên website này.
Mức phí thu tiền dịch vụ ở đây đang áp dụng 50.000đ/học kỳ.